Magyar -
MEANDRE   revista CSA                                  Invitație pentru sponsori
Cuvânt înainte
Expediția subterană din februarie 2001 în rețeaua labirintică a Peșterii Vântului a adus rezultate bune în toate activitățile de prospectare, cartare și explorare. Participanții au reușit să exploreze pasaje în părțile cele mai îndepărtate, au recartat aproximativ 2 km de galerii, au efectuat analize fizico-chimice ale apelor din cursurile subterane ale peșterii. Toate aceste activități au fost desfășurate pe durata unei săptămâni. Speologii au petrecut acest timp în totalitate în subteran, în locul de tabără amplasată la mai mult de o oră de mers de la intrarea în peșteră. În timpul unei zile normale de tabără 6-8 ore sunt destinate efectiv muncii, 2-4 ore pentru deplasarea la locul activității în cauză, 2-6 ore pentru activități administrative, sociale, masă, iar 8-10 ore pentru odihnă.
În general speologii sunt oameni calculați, tăcuți. Vorbesc puțin și la temă. Totuși serile deseori se lungesc în discuții atât serioase cât și distractive. Se discută și se examinează multe idei. Se fac planuri, se analizează posibilități de dezvoltare a clubului. Știind că acest an este unul important în viața clubului, se împlinesc 35 de ani de la înființare, și că rezultatele și informațiile în cursul ultimilor ani de activitate ale organizației s-au acumulat foarte mult, s-a evidențiat oportunitatea realizării unei publicații despre organizație prezentând rezultatele și sărbătorind înființarea acestuia.
Explozia de informații a dus la necesitatea revizuirii și completării cunoștințelor și în domeniul speologiei. Au apărut materiale, unelte și tehnici noi care au revoluționat explorarea și au mărit siguranța activităților în subteran. Alături de explorarea și cunoașterea peșterilor se pune un accent deosebit pe protecția efectivă a lor, precum și pe promovarea protecției mediului carstic.
Bazată pe acestea, activitatea C. S. A. nu se limitează numai la cercetarea Peșterii Vântului, se extinde pe arii largi din Munții Pădurea Craiului, Munții Bihor, Munții Vlădeasa, Munții Gilăului. Rezultatele explorărilor, pe de o parte, sunt comunicate cu regularitate Institutului de Speologie "Emil Racoviță", de-a lungul anilor dezvoltându-se o relație de respect reciproc cu cercetătorii acestuia, pe de altă parte, sunt prezentate la diferite foruri speologice din țară și străinătate. În ultimii ani s-a format o nouă generație de speologi, foarte activi și pregătiți, atât din punct de vedere tehnic, cât și teoretic. S-au consolidat structurile și cadrul organizațional ale clubului. Concurența sănătoasă între membri a ridicat organizația printre cele mai active și apreciate cluburi de speologie din țară.
Hărți prelucrate pe calculator, bazate pe metode noi de cartare, mai exacte au atras atenția juriilor la simpozioanele de specialitate. Noi descoperiri, analiza sistematică a unor zone carstice au adus o contribuție valoroasă la cunoașterea carstului din zona de activitate. Fotografiile și diapozitivele realizate de speologii fotografi au o mare încărcare artistică și estetică fiind apreciate la competițiile de specialitate. Sistemul de iluminare frontală cu acetilenă inventat și dezvoltat de membrii clubului sunt folosite pe scară largă de mulți speologi din țară. Sistemele de închidere pentru protecția peșterilor recunoscute ca rezervații speologice, aflate în custodia clubului, Peștera Vântului, Peștera Ponoraș și Peștera Vârfurașul, sunt foarte bine adaptate la caracteristicile peșterilor în cauză. Ele asigură toate funcțiile necesare pentru îngrădirea accesului neautorizat, precum și pentru circulația speciilor de animale troglofile și ventilația normală a cavității.
Articolele din prezenta revistă, scrise de speologi amatori, nu aspiră la prestație științifică, dar conțin unele date de bază referitoare la caracteristicile generale și descrierea unor obiective speologice noi-explorate sau reevaluate. Alături de descrieri sunt prezentate hărți și fotografii din zonele și peșterile din aria de activitate: Bazinul superior al văii Letea, Peștera din Culmea Runcul Ars, explorări în Peștera Izbândiș, Avenul lui Ioșca. Este descrisă în ansamblu platoul carstic Damiș-Ponoraș. Sunt prezentate unele aspecte speciale, morfologia sumară și geochimia apei a Peșterii Vântului, sau impactul uman în Peștera cu Apă din Dealul Lelii.
Meandrele, atât de uimitoare, atât de caracteristice, atât de inspirante, meandrele culminându-se în monumentalele "Meandre Emil Racoviță" din Peștera Vântului, ne-au inspirat la alegerea titlului publicației, care dorim să fie demnă pentru activitatea vastă și continuă a Clubului Speologilor Amatori. Știm că am omis date importante, am comis unele erori, dar suntem convinși că voința și dăruirea care ne-au călăuzit la realizarea publicației, este aceeași care ne-a călăuzit de-a lungul anilor: respectul față de natură, față de frumusețile și capriciile lumii subterane, pe de o parte, și respectul față de generațiile premergătoare ale clubului, dar și mai mult respectul față de urmașii noștri, pe de altă parte.
În general membrii, atunci când activează în numele organizației, țin să nu-și asume în public meritele și efortul depus pentru realizarea obiectivului gestionat. Nu pot însă să nu dezvălui identitatea persoanei care a susținut cel mai vehement importanța "Meandrelor", fără entuziasmul lui Deák Zsolt nu ați putea răsfoi această publicație.
Vă învităm să sărbătoriți alături de noi această aniversare de 35 de ani primind și răsfoind această modestă realizare a Clubului Speologilor Amatori din Cluj, cel puțin cu atât drag și bucurie cu câtă iubire, dăruire și entuziasm au realizat-o autorii și redactorii.
sus - înapoi la noutăți

English Home - News - Organization - Karst phenomena - Programme - Links - Contact us
Româna Pagina principală - Noutăți - Organizația - Fenomene carstice - Programe - Linkuri - Contacte
Magyar Főoldal - Hírek - Szervezet - Karsztjelenségek - Programok - Linkek - Címek