English Magyar - înapoi la carst

Carstul din Valea Seacă

Munții Vlădeasa, România

Arealul carstic Valea Seacă (Pârâul Stanciului) se află în bazinul de recepție al Hențului, afluent al Crișului Repede. Pârâul Stanciului colectează apele de pe versantul estic al masivului Vlădeasa. În zona de obârșie, de mare energie de relief, cursul de apă intersectează o succesiune de compartimente ridicate și coborâte de-a lungul faliilor, cu calcare și dolomite Triasice și Jurasice străpungând în blocuri ridicate și depozite Senoniene în blocuri coborâte.

Din punct de vedere hidrologic merită de menționat prezența izvorului Vârfurașul, secțiunii temporar seacă între ponorul "de la Tău" și izvoarele Nimoioasa, precum și pierderile de-a lungul Văii Podurilor. Dintre cavitățile explorate se evidențiază Peștera Vârfurașul dezvoltată pe 2250 m (Kőmíves & Nagy, 1976).

Peștera Vârfurașul se prezintă ca un sistem activ multietajat, formată preponderent în condiții epifreatice, determinate de viteza procesului de adâncire a văilor de la suprafață. Peștera Vârfuraș se evidențiază în numărul, dimensiunea, culoarea și varietatea speleotemelor calcitice, aragonitice și de montmilch. Aparținând aceluiași sistem carstic al Vârfurașului două avene sunt importante, fiind cele mai îndepărtate pierderi (ponoare) cunoscute. Avenul cu Spinare și Avenul Mare, sunt situate într-o zonă izolată cunoscută de localnici sub denumirea "Fundu Muntelui", în zona de obârșie a Văii Seci. Ele se deschid într-o mică fereastră în carstul acoperit caracteristic arealului.

Două zone carstice de dimensiuni reduse aparțin bazinului hidrografic al Pârâului Stanciu: Lespezi și Piatra Arsă. Ele sunt izolate la est de Valea Seacă, în stânga respectiv în dreapta cursului principal. Cavitățile cele mai dezvoltate sunt mai scurte de 1 km: peștera nr. 2 din Lespezi, peștera Izbucul Lespezi și avenul din Lespezi, formate probabil de apele aceluiași pârâu Fetițași.


Vremir, Matei: Avenele din Fundul Muntelui (Bazinul Văii Seci - Masivul Vlădeasa). Munții Carpați, 13., p. 90-95., București, 1999.( abstract )
Kőmíves, Emil: Peștera cu șase intrări, Avenul din Valea Podurilor. Buletin CSER, 3., p. 75, București, 1974.
Kőmíves, Emil; Nagy, István: Carstul din bazinul Văii Seci (Masivul Vlădeasa). Buletin CSER, 4., p. 101-127., București, 1976.
Nagy, István; Kőmíves, Emil: Zona carstică de sub Vârful Lespezi. Buletin CSER, 5. (1977-1978), p. 239-253., București, 1978.
Orășeanu, Iancu: Contributions to the hydrogeology of the karst areas of the Bihor-Vlădeasa Mountains (Romania). Theoretical and Applied Karstology, vol. 9/1996, pp. 185-214.
VREMIR Mátyás: AVENELE DIN FUNDU MUNTELUI (BAZINUL VĂII SECI - MASIVUL VLĂDEASA) - rezumat

Sunt prezentate două avene de absorbție (Av. cu Spinare: L = 279 m, D = -72 m; Av. Mare: L = 73 m, D = -60 m), situate în Bazinul Superior al Văii Seci (Vlădeasa), zonă izolată cunoscută sub numele de Fundu Muntelui. Ambele au o morfologie destul de simplă, fiind dezvoltate pe litoclaze cvaziverticale, în calacare slab metamorfozate. Importanța acestor avene, este că ambele aparțin aceluiaș sistem, Av. cu Spinare reprezentând cel mai îndepărtat ponor cunoscut al sistemului Vârfuraș, în mare proporție dezvoltat într-un carst acoperit.

Hărți - Fotografii - Sus - înapoi la carst - Peștera Vântului - Peștera Izbândiș - Peștera Ponoraș


English Home - News - Organization - Karst phenomena - Programme - Links - Contact us
Româna Pagina principală - Noutăți - Organizația - Fenomene carstice - Programe - Linkuri - Contacte
Magyar Főoldal - Hírek - Szervezet - Karsztjelenségek - Programok - Linkek - Címek