The CD's cover / Coperta CD-ului / A CD címlapja The source of the web-version of photos from caves protected by the CSA Cluj is the Image-Bank of romanian protected caves. Photo-cd produced by the Crysis Caving Club from Oradea in a project financed by the REC România. 
Versiunea web a fotografiilor din peşterile din custodia CSA a fost preluată din Banca de imagini a peşterilor protejate din România, CD de imagini realizată de Clubul de Speologie Crysis Oradea în cadrul proiectului finanţat de REC România.

A KABK által gondozott barlangokban készült fotók web-változatát A Romániai védett barlangok képtára, című fotó-CD-ről vettük át. A nagyváradi Crysis BK pályázatát a REC România támogatta. 

Click on the name of the cave to see the photos!
Pentru a vedea imaginile faceţi un click pe denumirea peşterii!
A fotókért kattints a barlang nevére!

Peştera: cu Apă din Valea Leşului -cu Cristale - Lithophagus - Ponoraş - Vântului - Vârfuraşul Cave / -barlang


English Home - News - Organization - Karst phenomena - Programme - Links - Contact us
Româna Pagina principală - Noutăţi - Organizaţia - Fenomene carstice - Programe - Linkuri - Contacte
Magyar Főoldal - Hírek - Szervezet - Karsztjelenségek - Programok - Linkek - Címek